Visie nieuwbouw ’t Pakhûs

Stedelijke dynamiek gecombineerd met een gezellig thuis. Dát is ’t Pakhûs, het 1e deelgebied van Middelsee, de nieuwste wijk van Leeuwarden. Het wordt een dichtbebouwde woonomgeving met een stedelijke opzet en woningen voor verschillende type mensen. Ook komt er in het gebied openbaar groen, ruimte voor winkels, horeca en om te werken. De historische structuur van de authentieke Friese watersteden speelt een grote rol in het ontwerp van ’t Pakhûs. Dit is terug te zien op stedenbouwkundig en architectonisch vlak.

image alt

Elementen uit de historische watersteden

’t Pakhûs is geïnspireerd op het straatbeeld in de Friese (water)steden en de elementen die zorgen voor een aangename leefomgeving. Hier vind je stedelijke woonblokken aan een stadsgracht met kades, pleinen, spannende doorkijkjes en een bomenrijke singel. Een gezellig buurtschapje, een woning met een ‘delfsstoepje’, een plek met eigen privacy en gezamenlijk groen en water, en een veilige, gezamenlijke binnentuin. Bij het ontwerp van de woningen, die refereren aan oude pakhuizen en grachtenpanden, is aandacht voor de entree van de woningen als icoon van gastvrijheid. Verhoogd met een stoepje, verdiept in een nis of versierd met een prachtige omlijsting de entree spreekt aan, nodigt uit en is overal net even anders. Net als in de oorspronkelijke watersteden.

image alt

Duurzaamheid

Alle 12 woningen in ’t Pakhûs worden duurzaam uitgevoerd. Daarnaast hebben alle nieuwbouwwoningen in ’t Pakhûs geen aansluiting op het aardgasnetwerk en voldoen ze aan de zogenoemde BENG-normen voor energieopwekking en -verbruik. De woningen zijn energieneutraal (voor het gebouw gebonden energieverbruik) dankzij goede isolatie, zonnepanelen en een warmtepomp. Hiermee wek je alle benodigde energie op die nodig is voor verwarming, warmwater en ventilatie. In ’t Pakhûs woon je dus in een woning die helemaal klaar is voor de duurzame uitdagingen van de toekomst. Zo kun je zorgeloos in de stad (blijven) wonen.

Duurzame mobiliteit

Oók op het gebied van mobiliteit wordt ’t Pakhûs een duurzame wijk. Een wijk waarin de auto niet het meest dominante vervoermiddel wordt. Immers, de maatschappelijke opvattingen over mobiliteit langzaam veranderen. Door het parkeren te concentreren rond centrale parkeerplaatsen, spelen we in ’t Pakhûs in op het veranderd autogebruik in de toekomst. Ook worden er aanvullende voorzieningen aangelegd, zoals laadpalen en eventuele pv-overkappingen. De auto blijft van harte welkom in ’t Pakhûs, maar de infrastructuur is vooral ingericht op fietsers en wandelaars.

Alles dichtbij Voorzieningen
Heb je een vraag? Contact